PP Kavky

Solitér dubu pýřitéhoPřírodní památka Kavky se nachází na  jižním úbočí Hádů mezi dvěma jámovými lomy (Džungle a Růženin lom), které jsou v současnosti v horní části spojeny těžebním prostorem. Území leží v nadmořské výšce 300 - 350 m. Plocha území je omezena těžebními prostory okolních lomů, území je označeno cedulemi se státním znakem.

V minulosti nebylo toto území příliš známo a navštěvováno neboť bylo součástí prostor, které z bezpečnostních důvodů (těžba) nebyly přístupny veřejnosti. Možná i proto se zde vyvinula biologicky nesmírně cenná společenstva stepního až lesostepního charakteru s řadou teplomilných rostlin. Z dřevin se zde vyskytuje např. dub pýřitý - šípák a břek, hojné jsou nízké keříky růže bedrníkolisté a třešně křovité. Mezi typické druhy rostlin patří panonské druhy oman mečolistý a kručinkovec poléhavý. Prvně jmenovaný je zde nejhojnější bylinou a v době květu se stepní stráně doslova žlutě rozsvítí barvou jeho úborů. Po obvodu křovin a na déle nekosených místech se vyskytují druhy typické pro teplomilná lemová společenstva, např. rudě kvetoucí kakost krvavý, výrazně aromatická třemdava bílá, či nenápadný smldník jelení z čeledi miříkovitých. Můžeme zde také nalézt úspěšně reintrodukovanou populaci vzácného hadince červeného. Celkově je zde možno spatřit téměř 40 ohrožených druhů rostlin z červeného seznamu ČR, z nichž 10 patří k silně ohroženým druhům naší květeny.Get the Flash Player to see this player.