Naučná stezka

NAUČNÁ STEZKA HÁDY A ÚDOLÍ ŘÍČKY

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády realizovala v rámci projektu EU Phare–Access 99 naučnou stezku Hády a údolí Říčky. Vybudování stezky proběhlo ve spolupráci se sdružením Rezekvítek za podpory dalších subjektů: Statutárního města Brna - Městské části Maloměřice-Obřany a MČ Brno–Líšeň; Českomoravského cementu, a.s., nástupnické společnosti; Klubu českých turistů; MZLU v Brně–Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny a Správy CHKO Moravský kras.

Návštěvníkům přiblíží přírodní, historické a geologické zajímavosti severovýchodního okraje Brna a jižní části Moravského krasu. Na stezce je umístěno celkem 17 panelů s texty, fotografiemi i barevnými ilustracemi. Všechny panely se nachází na turisticky značených cestách.

Naučná stezka se nachází na území, jenž je rekreačně velmi intenzívně využíváno a slouží k procházkám či cyklistickým vyjížďkám mnoha tisícům nejen brněnských návštěvníků. Tvoří několik variabilních tras o různých délkách (5 – 25 km, viz přiložená mapka). Stezka je dostupná MHD na čtyřech místech: konečné tramvaje č. 4 v Obřanech, autobusu č. 58 v Líšni – hřbitově, autobusu č. 45 v Líšni – Mariánském údolí a na zastávce autobusu č. 56 a 78 v Líšni – Velké Klajdovce. Na těchto místech jsou také umístěny tabule s mapkou území, na nichž je vyznačeno umístění jednotlivých panelů i turistických značených cest.

V rámci projektu byl vydán barevný leták obsahující základní informace o naučné stezce a návrhy jednotlivých tras, mapku zahrnující všechny panely a turisticky značené cesty, které je spojují. Dále obsahuje doplňovačku básničky, jež motivuje návštěvníky, aby si postupně prošli všechny trasy. Propagační materiál naučné stezky je zdarma k dispozici v ekologické poradně Veronica na Panské ulici v centru Brna a v sídle partnerské organizace Rezekvítek.

 

Letáček - skládačka

Letáček