Negativní vlivy

Na celém území  se i po skončení těžby projevuje řada negativních vlivů, které jsou potenciálním nebezpečím pro jeho biologickou hodnotu.

Etážový lom pod HádyZ globálních vlivů, je asi nejvýznamnější spad oxidů dusíku. Jeho důsledkem je vyšší úživnost stanovišť, která umožňuje nežádoucí šíření některých druhů rostlin, především trav - ovsíku vyvýšeného a třtiny křovištní. Tyto druhy produkují velké množství rostlinné biomasy, čímž dále výrazně mění podmínky stanovišť na nichž rostou. Výsledkem je vytlačení ostatních druhů rostlin a změna druhového složení původních porostů. 

Mezi nejvýznamnější lokální vlivy patří především vysoká návštěvnost území. Jeho blízkost u Brna a atraktívnost jej předurčily k tomu, že se stalo častým cílem vycházek a sportovních aktivit obyvatel okolních sídlišť. Z toho plynou negativní důsledky, neboť často dochází k:

  • znečišťování přírody odpadky

  • nedodržování vytyčených stezek a sešlapávání vzácných druhů rostlin

  • trhání rostlin

  • rušení volně žijících živočichů hlukem