Vítejte na Naší domovské stránce !!!

Pro informace o DVD Moravský kras >>klikněte zde<<.

Elektronický průvodce po naučné stezce Hády a Údolí Říčky >>zde<<.

Reportáž ČT Toulavá kamera o naučné stezce Hády a Údolí Říčky   >>zde<<.

Pozemkový spolek Hády je občanské sdružení založené jako základní organizace ČSOP. Jeho základním posláním je ochrana přírody a krajiny v lokalitě Hády nacházející se na severovýchodním okraji Brna na svazích stejnojmenného kopce.

Lokalita zahrnuje především prostory bývalých vápencových lomů (Džungle, Růženin  Film - Růženin lom a etážový lom), ale také části přiléhajících okolních chráněných území (NPR Hádecká planinka  Film - Hádecká planinka, PP Velká Klajdovka  Film - Velká Klajdovka, PP Kavky  Film - Kavky). Po nedávném ukončení těžby vyvstala otázka dalšího využití těchto prostor tak, aby současně mohly sloužit široké veřejnosti, mohla probíhat revitalizace vytěžených částí území, především však, aby nedošlo k ničení přírodních hodnot maloplošných chráněných území i samotných lomů ať už budoucími uživateli, nebo živelným vpádem veřejnosti do míst, která byla po dlouhou dobu v důsledku těžby pro veřejnost prakticky nepřístupná.

Na těchto stránkách najdete nejen obecné informace o pozemkovém spolku a informace o jeho činnosti, ale také řadu informací o přírodě a ochraně přírody v oblasti Hádů a Brna vůbec.

Po kliknutí na odkaz www.lamacentrum.cz se také můžete dozvědět více o naší nejnovější aktivitě, jež spočívá v chovu lam alpak v lomu Džungle a jejich ekovýchovném využití.