Aktuálně...

Obsah většiny tohoto webu má dlouhodobou platnost. Popisuje přírodu, lokality i naši činnost, která se ve svých základech výrazně nemění. Omlouváme se, avšak nemáme kapacitu informace na tomto webu dále rozvíjet a aktualizovat. Proto jej sice zachováme, avšak bez dalšího většího rozvoje. Aktuality týkající se veškeré činnosti PSH od roku 2012 naleznete na našich nových stránkách, které se věnují Lamacentru Hády a jsou mnohem více navštěvovány než naše původní webové stránky - http://www.lamacentrum.cz

24. září 2011 od 10.00 do 15.00 hod Den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek, Růženina lomu a lomu Džungle. Také budete mít možnost nahlédnout do našeho lamacentra (viz www.lamacentrum.cz a seznámit se s našimi sympatickými zvířátky, takže nezapomeňte vzít děti a vnoučata.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz
Podrobnější informace ve formátu doc >>zde<<.

28. května 2011 od 10.00 do 15.00 hod Den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek a Růženina lomu.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz
Podrobnější informace ve formátu doc >>zde<<.

Září 2010
Na horních etážích lomu, které patří mezi přírodovědně cenné lokality evropského významu Jižní svahy Hádů bude se souhlasem odboru životního prostředí Jihomoravského kraje provedeno odstranění kamenných nápisů a obrazců. Na spodní etáži, která je mimo uvedené území budou ponechány.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz
Podrobnější informace ve formátu doc >>zde<<.

Září 2010 - sobota 18. 9. od 10 do 15 hod den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek a Růženina lomu.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz
Podrobnější informace ve formátu doc >>zde<<.

Květen 2010 - sobota 29. 5. od 10 do 15 hod den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek a Růženina lomu.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz
Podrobnější informace ve formátu doc >>zde<<.

Září 2009 - sobota 26. 9. od 10 do 15 hod den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek a Růženina lomu.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz
Podrobnější informace ve formátu doc >>zde<<.

Květen 2009 - sobota 30. 5. od 10 do 15 hod den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek a Růženina lomu.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz
Podrobnější informace ve formátu doc >>zde<<.

Září 2008 - neděle 28. 9. od 10 do 15 hod den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek a Růženina lomu.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz

Červen 2008 - sobota 7. 6. od 10 do 15 hod den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek a Růženina lomu.
Případné další informace na adrese: pshady@email.cz
Podrobnější informace ve formátu doc >>zde<<.

Květen 2007 - sobota 26. 5. od 10 do 15 hod den otevřených dveří.
S našimi průvodci máte jedinečnou možnost poznat přírodní bohatství Kavek a Růženina lomu.
Případné další informace podá Bc. Katrin Karimová na adrese: karimova@sci.muni.cz

Únor 2005 - Příprava internetových stránek. Stanovení cílového stavu na lokalitě Velký Hornek.

Leden 2005 - Příprava smlouvy s firmou ZEMSPOL a. s. o dlouhodobé pastvě ovcí v severní části Moravského krasu. Rozšíření světlin na Velkém Horneku a na Lysé hoře u Ochoze, včetně úklidu dřevní hmoty, pomoc při přípravě plánu péče rezervace Údolí Říčky.

Prosinec 2004 - Prezentace projektu v zahraničí (Slovensko), otevření ca. 1 ha světliny u Ochozské jeskyně vykácením jasanu v její bezprostřední blízkosti (výskyt vzácného pryšce vrbolistého - Euphorbia salicifolia), příprava prvních pastvin v okolí Ostrova u Macochy. Sestavení letáčku informujícího o významných biotopech a rostlinných druzích Moravského krasu.

Listopad 2004 - Schůzka se zástupci Českomoravského cementu, a. s. o podmínkách prodeje pozemků v okolí lomu Hády, dokončení prosvětlení a odstranění části křovin v rezervacích Velká Klajdovka, Kavky. Rozšíření světlin na Balcarcarově skále. Podíl na vydání informační brožury o přírodě Moravského krasu (společně s neziskovou organizací Cortusa a správou CHKO Moravský kras).

Říjen 2004 - zahájení projektu, dokončení pravidelné údržby vegetačního krytu v rezervaci Hádecká planinka, představení projektu starostům obcí, úředníkům ochrany přírody města Brna a Jihomoravského kraje a zástupcům dotčených firem a organizací; stanoveny zásady pro sestavení smlouvy o dlouhodobé pastvě ovcí na vybraných lokalitách.