Několik užitečných odkazů


Český svaz ochránců přírody Občanské sdružení Rezekvítek Magistrát města Brna
Český svaz ochránců přírody Rezekvítek Českomoravský cement a. s. Magistrát města Brna
Katedra botaniky PřF MU CHKO Moravský kras Lipka — Dům ekologické výchovy
Katedra botaniky
PřF MU
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SCHKO Moravský kras

Lipka DEV

Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo zemědělství ČR Pozemkový fond ČR  
Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo zemědělství ČR

Pozemkový fond
ČR