topoh_sm.jpg (17215 bytes)Obecně


Území nazývané souhrnně Hády u Brna se nalézá na severovýchodním okraji Brna v nejjižnějším cípu Drahanské vrchoviny. Je tvořeno vrchem Hády, který je mohutným výběžkem vápenců Moravského krasu. Bazické podloží spolu s vhodnými klimatickými podmínkami a tradičním obhospodařováním území v minulosti, byli příčinou vzniku druhově bohatých lesních i nelesních společenstev. Větší část hádecké plošiny je kryta lesy, z nichž nejrozšířenější jsou dubohabřiny, pouze místy, zejména na jižních svazích Hádů, se vytvořily porosty stepního až lesostepního charakteru s řadou vzácných teplomilných druhů rostlin i živočichů. Tato kulturní step na jižních svazích Hádů byla odborně uznávanou botanickou i zoologickou lokalitou již v minulém století. Je jí také dnes i přesto, že těžba vápence znamenala likvidaci více než poloviny dřívější rozlohy těchto biologicky nesmírně hodnotných stanovišť. V současné době na území Hádů existuje několik chráněných území, jejichž celková rozloha činí více než 1 km2.