VKP Růženin lom

Růženin lomVýznamný krajinný prvek (VKP) Růženin lom je bývalý jámový lom v němž probíhala těžba vápence především v první polovině 20. století. Je příkladem toho, že i negativní činnost jako těžba může mít pozitivní vliv na biologickou pestrost území.

Těžbou byl v prostoru lomu odkryt silný pramen, díky němuž nemohl být lom zavezen slinkovým popílkem, což byl původní záměr na jeho využití. Tak zde došlo k vytvoření několika vodních ploch, jejichž bezprostřední okolí osídlila řada živočichů a rostlin vázaná na vodní biotopy. Vyskytuje se zde např. silná populace vzácného kruštíku bahenního, velké množství vodního hmyzu, ve vodě několik druhů ryb a dokonce i užovka obojková. Mimo to do prostoru lomu z okolních stepních porostů pronikla řada vzácných teplomilných druhů rostlin. Jedině zde se např. vyskytuje jediný zbytek hádecké populace pelyňku pontického.

Interiér lomu po provedených rekultivacíchNa území Růženina lomu probíhá v současné době rekultivace. Protože toto území leží v ochraném pásmu PP Velká Klajdovka, musel rekultivační projekt respektovat přírodovědné hodnoty území a splňovat náročná realizační kritéria. Nejenže byla zachována již tak vysoká biologická hodnota území, navíc díky citlivé rekultivaci a promyšleným krokům, došlo ke zvýšení biologické pestrosti území a po provedených zásazích se zde objevila řada vzácných, často i pro území nových druhů rostlin. Dá se říci, že rekultivace tohoto území může sloužit jako modelový příklad pro další podobné projekty.

Další podrobnosti o průběhu rekultivací v Růženině lomu se dočtete zde.Get the Flash Player to see this player.