PP Velká Klajdovka

Přírodní rezervace Velká Klajdovka se nachází na jižním úbočí Hádů východně od Růženina lomu v oblasti pod hotelem Velká Klajdovka. Území rezervace má rozlohu cca 10,5 ha. Bylo jako přírodní památka vyhlášeno zasedáním pléna někdejšího národního výboru v roce 1987. Území je označeno cedulemi se státním znakem.

Tato rezervace slouží k ochraně cenných společenstev stepního až lesostepního charakteru v nichž se vyskytuje řada teplomilných druhů rostlin a živočichů. Z dřevin je to např. dub pýřitý - šípák, v horní části rezervace je zachovalý zbytek společenstva teplomilné doubravy s kamejkou modronachovou. Hojné jsou porosty křovin, především hlohů, častý je také dřín obecný. Ve stepních porostech nalezneme nízké keříky růže bedrníkolisté a třešně křovité. Mezi typické druhy rostlin patří panonské druhy oman mečolistý a kručinkovec poléhavý z čeledi vikvovitých. Na jaře zde nalezneme trsy koniklece velkokvětého a žlutě kvetoucího kosatce různobarvého. V pozdním létě stráně zpestří fialová barva květů hvězice chlumní a zvonku klubkatého. Po obvodu křovin a na déle nekosených místech se vyskytují druhy typické pro tzv. lemová společenstva, rozsáhlé jsou zde porosty rudě kvetoucího kakostu krvavého, nalezneme také statnou třemdavu bílou, či nenápadný smldník jelení z čeledi miříkovitých. Mezi nejvýznamnější druhy rostlin patří vstavač nachový, který se v širším okolí Brna vyskytuje pouze zde.Get the Flash Player to see this player.